Privacy Beleid Casa Estaro

Casa-Estaro, Vakantiehuis

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Casa- Estaro verwerkt van haar gasten.

Indien u een verblijf boekt bij Casa-Estaro, of om een andere reden persoons gegevens aan Casa-Estaro verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoons gegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u daarom ook om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Casa-Estaro, Rua Liga de Melhoramentos, 3305-010, Anceriz, Portugal, infocasaestaro@gmail.com, telefoonnummer +351964726219

  1. Welke gegevens verwerkt Casa-Estaro en voor welk doel

2.1 In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

adresgegevens eventueel postadres

telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

Paspoort gegevens

2.2  Casa-Estaro verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de boekingen en tevens voor de correcte administratieve afhandeling hiervan,
  3. c) je naam, adres gegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Casa-Estaro;
  4. d) je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist
  5. .e)  je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

Privacy & Cookie beleid

2.3 Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met  Casa-Estaro. Tevens gebruiken wij dit om je te informeren over de ontwikkelingen van Casa-Estaro.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infocasaestaro@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

  1. Bewaartermijnen

Casa-Estaro verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal tweejaar na afloop van dit verblijf. Echter of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Vervolgens vernietigen wij aansluitend de persoonsgegevens.

4 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Casa-Estaro passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Casa-Estaro geen gebruik van diensten van derden.

4.3 Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de reservering Wij delen alleen gegevens uitsluitend na verkregen toestemming hiervoor.

4.4  Casa-Estaro maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van de diensten van Mihosnet en SIDN.nl. Beide partijen hebben passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van Casa-Estaro kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Casa-Estaro zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Casa-Estaro je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandeld, kan je hierover per email contact opnemen: infocasaestaro@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met Casa-Estaro opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen ook worden gericht aan infocasaestaro@gmail.com

5.5 Indien u er niet onderling met Casa-Estaro uitkomt kunt u ook contact opnemen met CNIACC Centro de Portugal.

Privacy & Cookie beleid

5.6. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de “Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)“.

  1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Opgemaakt  3 maart 2022

Toevoeging 1;